Sebilj
Sebilj

Današnji baščaršijski sebilj načinjen je za vrijeme austrougarske, nakon što je onaj stariji, kojeg...

Sarajevo susret kultura
Sarajevo susret kultura

„Sarajevo susret kultura“ naziv je oznake kojom je obilježen komadić ulice Ferhadija u blizini Gazi...

Gazi Husrev-begov bezistan
Gazi Husrev-begov bezistan

Gazi Husrev-begov bezistan (natkriveni bazar), poznat i po nazivima Stari bezistan i Veliki bezistan...

Baščaršija
Baščaršija

Baščaršija, u čijim okvirima se nalaze Stara pravoslavna crkva, Gazi Husrev-begova džamija, medresa...

Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu baštini tradiciju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini – Sarajevu, koja...